ممکن نمود شوت تو بُرد محال را کردیم با گُل تو بسی عشق و حال را هر جا که می روی همه گویند اینچنین: ای نازم این تعصب سید جلال را "طائف"

مشاهده متن کامل ...