collapse - بازی فروپاشی بازدید: 10,302 دسته: بازی » اکشن , ماجرایی در سال 2013 در شهر کیف در کشور اوکراین، مردم شاهد یک فاجعه بزرگ بودند. هر چند ی نمی دانست که دقیقا چه اتفاقی افتاده است و فاجعه ای که اتفاق افتاد بیش از حد فهم مردم و از محدوده درک آن ها خارج بود اما برای همه مشخص بود که این اتفاق شوم بر روی زندگی همه انسان ها تاثیری عذاب آور می گذارد. برخی از مردم فکر می د که سایر ابعاد با ابعاد موجود در زندگی انسان ها ادغام شده اند و برخی دیگر فکر می د که برخوردی بین دنیا و دنیایی دیگر رخ داده است. پس از این مصیبت، قسمت عمده ای از اوکراین دچار پدیده های ماوراء الطبیعه شده است. تعداد بسیار زیادی از انسان ها کشته شده اند و آن دسته کمی هم که به سختی توانسته اند زنده بمانند، در یک منطقه خاص زندگی می کنند و داستان هایی تعریف می کنند که از نظر منطقی غیر ممکن است! این منطقه قوانین خود را دارد و در آن ... برچسب ها: action, adventure, ماجرایی, اکشن

مشاهده متن کامل ...