همزمان با فرا رسیدن ماه محر م وصفر نشست کتابخوان ویزه ماه محرم و صفر در کتابخانه کاوه آهنگر برگزار شد. این نشست با معرفی 5 کتاب برگزار شد 1-فرهنگ عاشورا اثر جواد محدثی توسط دانش آموز حسین قائدی 2-دوزخیان جاوید اثر مرضیه محمد زاده توسط علیرضا براتی 3-عزادار حقیقی اثر محمد شجاعی توسط عماد حاجلو 4-آنجا که حق پیروز است اثر پرویز سند توسط رضا بیگدلی منبع: http://kavehpl. /

مشاهده متن کامل ...