محمد علی سفیدیان معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از صدور سند تک برگی برای بیش از 3 میلیون و 100 تار از اراضی ملی به نام ت در این استان خبرداد.

مشاهده متن کامل ...