نامه نیوز نوشت: رئیس فرا یون ولایی مجلس و ت تاکید دارد: ک نه دوم به نسبت ک نه اول باید 50 درصد تغییرات داشته باشد تا کارآیی لازم را پیدا کند.

مشاهده متن کامل ...