در تصویر زیر کول برهای زمان قاجار را می بینید.

مشاهده متن کامل ...