ولی فقیه در استان و همدان گفت: از ت یازدهم برای راه اندازی مسیر ریلی دوم در این استان قدردانی می کتم.

مشاهده متن کامل ...