مجید انتظامی با بیان خاطراتش، زندگی هنری خود و ار تر سمفونیک تهران را در سال های نخست پیروزی انقلاب مرور کرد؛ از روزهایی که حمل ساز مجوز می خواست تا زمانی که موسیقی جای خود را در فضای انقل جامعه باز کرد.

مشاهده متن کامل ...