مهدی طارمی به تمرینات پرسپولیس اضافه شد.

مشاهده متن کامل ...