محمد کاظمی مجلس در رو مه اعتماد نوشت: اگر سخنان روشنگرانه، مستدل، مهم، جامع و البته دردمندانه آقای زنگنه، محترم نفت پیرامون قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی در مجلس شورای ی را صدا و سیما در مهم ترین و پربیننده ترین زمان خبری خود پخش می کرد مردم بیش از گذشته متوجه می شدند که عده ای طی ٨ سال محنت چه بر سر کشور آورده اند و اکنون بر اثر موفقیت چه درهایی روی اقتصاد کشور باز شده است و سوگمندانه همان تان یا حامیان خطاهای استراتژیک معجزه هزاره سوم چگونه تیغ هیاهو بر کشیده اند و به جای شرمساری تمام تلاش خود را متمرکز کرده اند تا این درها بسته شود یا حداقل درهای بیشتری باز نشود!

مشاهده متن کامل ...