ایران نوشت: زن تب ار که تحت عنوان روانپزشک قل به شناسایی خانواده متهمان ومحکومان پرونده های قتل پرداخته و به بهانه گرفتن رضایت شاکی ها، نقشه اخاذی های میلیونی اش را اجرا می کرد، پس ازدستگیری به چند کلاهبرداری اعتراف کرد.

مشاهده متن کامل ...