موضوع قتل دختر ۱۷ ساله اردبیلی و نیز قرارداد توتال از موضوعات برتر مطبوعات امروز ۲۴ تیر ۹۶ است.

مشاهده متن کامل ...