پژوهشگران علوم پزشکی شهرکرد با انجام مطالعه ای دریافتند که استفاده موضعی ژل زنجبیل، درد ناشی از آرتروز زانو را تسکین می دهد و تاثیری مشابه ژل پیرو یکام دارد.به گزارش ایسنا، غضروف یک بافت سخت و در عین حال قابل انعطاف است که در انتهای استخوان ها قرار دارد. درون مفصل و بین دو سر استخوان از مایعی غلیظ و ج پر شده است که سبب لیز شدن غضروف ها می گردد. این مایع مفصلی مانع از اصطکاک غضروف ها شده و حرکت استخوان ها را آسان می کند. در صورتی که این غضروف ها دچار ساییدگی و ت یب شوند، باعث بیماری استئوآرتریت یا آرتروز می شود.

مشاهده متن کامل ...