مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان اینکه تولد هلال ماه در شامگاه روز بوده است، گفت: در این زمان امکان مشاهده این جرم آسمانی تنها در جنوب و ی جنوبی بوده و پیش بینی می شود ماه در شامگاه امشب قابل مشاهده باشد.

مشاهده متن کامل ...