قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای اصلاح توزیع نیروهای متعهد به خدمت گفت: امیدواریم در سال 97-98 پذیرش افراد به صورتی باشد که از اول م م باشند شهر خود را مشخص کنند. یعنی مشخص شود اگر فرد فارغ حصیلی از سهمیه برقراری قانون عد آموزشی استفاده می کند و 30 درصد سهمیه را به خود اختصاص می دهد م م باشد 3 برابر مدت زمان تحصیل سهمیه ای در محل استفاده از سهمیه خدمت کند. حمید اکبری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه بر اساس سند برآورد نیروی انسانی در حال حاضر در اکثر رشته ها علوم پزشکی تقریبا نیروی انسانی مورد نیاز را به میزانی که کشور نیاز دارد تربیت کرده ایم و یا با روندی که پیش می رویم طی دو تا سه سال آینده نیروی انسانی مورد نیاز را تامین خواهیم کرد.وی ادامه داد: تنها در برخی رشته ها مانند پرستاری با توجه به توسعه بیمارستانی که در سال های اخیر صورت گرفته است، به منظور ارائه خدمات بهداشت و درمانی نیاز زیادی به پرستار درکشور وجود دارد و در این زمینه اگر ظرفیتی نیز اضافه شود، متناسب است. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه است معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سایر رشته هایی که کمبودی وجود ندارد، براساس سند برآورد نیاز نیروی انسانی که مصوب شورای گسترش قرار گرفته پیش خواهد رفت  گفت: در این زمینه تا جایی عمل می شود که در دو تا سه سال آینده به حدی برسیم که در این رشته ها نیاز به افزایش ظرفیت نداشته باشیم.  

مشاهده متن کامل ...