آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان شنبه - 16 بهمن ماه 1395 ب اطلاعات بیشترwww.khobyar.comاستخدام تهران  بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۱/۱۶ دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ی۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام فروشنده خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تکنسین برق آقا وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام صندوقدار آقا تمام وقت در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی کت دوز و بیرون بر۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام سالن کار خانم وآقا در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام یکنفر اتوکار خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام دو نفر خانم در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام طالب همکاری با متخصصین در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی کارگر ساده در تهران۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی کت دوز و بیرون بر۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ب اطلاعات بیشترwww.khobyar.comاستخدام استان ها  دعوت همکاری نقشه کش صنعتی بندرعباسهرمزگان۱۳۹۵/۱۱/۱۶دعوت همکاری چرخکار ماهر جهت دوخت رویهقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام دونفر نیروی خانم درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت رویهقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶دعوت همکاری ین دارای ۳ سال سابقهاراک۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام کار در منزل مونتاژ هوای درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی موتورسوار در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام راننده ایسوزو با گواهینامه پایه دو درقم۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام یک نف یک موتوری درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام تعدادی mdf کار درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام شاگرد ماهر یا نیمه ماهر جهت خشکشوییبیرجند۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام جویای کار نصاب و برش درهمدان۱۳۹۵/۱۱/۱۶استخدام کافه نان بوتالیقزوین۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ب اطلاعات بیشترwww.khobyar.com

مشاهده متن کامل ...