فراخوان صعودبه قله ٣٥٧٤ متری الوند همدان درتاریخ ١١/٢١ الی ١١/٢٤ هزینه هرنفر اللحساب ٥٠٠٠٠ جهت ثبت نام مهلت ثبت نام تا ١١/١ برای ب اطلاعات بیشتر باماتماس بگیرید( سیدمهدی ضیاپور٠٩١٧٧٨٢٦٤١٥ محمدجوادبهشت رو٠٩١٧١٨٤٠٠٩٠) گروه کوهنوردشهیدشاکری لارستان

مشاهده متن کامل ...