پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

من ماندم و من
درخواست حذف اطلاعات
من ماندم و من ------------------------------------------------- من ماندم وخاطرات سبز تو و این راه سخت اما بی تو تا کجا باید رفت تا به کی باید این مضمون تلخ را بدون تو کوک کرد . من ماندم و من با یادواره ای از روزهای با تو بودن تمامش را به خودم آویختم تا نظاره گر روزهای داشتن تو باشم .

مشاهده متن کامل ...
عشق مینیاتوری
درخواست حذف اطلاعات
عشق مینیاتوری ------------------------------------------------- وقتی خیال ِ خواستنت مرا احاطه میکند خواهش ِ اندام تو وسوسه ام میکند . و میترسم که نکند دوست داشتنم گزندی به تو برساند . در خیال خود آنقدر تو را آهسته و نرم میبوسم که نکند تَرَک بر دارد زیبایی بی حد ِ نگار گونه ات .

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.