نقل از مسعود سلطانی:یکی از ترجیع های مکرر اعتراض به دستور رییس جمهور برای محدودیت ورود ایرانیان به ، اشاره به پا تان و عربستان است. این شکل اعتراض در واقع به ایجاد محدودیت معترض نیست بلکه اعتراضش به این است که چرا ما را محدود کرده اید. از نگاه من چنین استدلالی با شیوه ترامپ فرقی ندارد. هر دو عده ای را به «دیگری» بدل می کنند که هویتی انسانی ندارند. از بی پایه بودن چنین استدلالی هم بگذریم، به سادگی می تواند نتیجه بخش هم نباشد. طرف مقابل می گوید دنبال دلیل هستید، هیچ کشوری سفارت ما را نکرده است و در مراسم های رسمی مرگ بر نمی گوید. نظر خودم؟ فقط می توانم بگویم که ی مثل باراک اوباما از سر خیلی ها، خیلی حکومت ها و خیلی رژیم ها زیاد بود. کلا ادب و نزاکت از طرف لات و لوت ها درک نمی شود و بعنوان ضعف یک فرد برداشت می شود. همان برداشت های احمقانه که از انسانیت نخست کانادا هم می شود، مثلا.در مورد بیشتر آدم ها / رژیم ها همان ضرب المثل ترکی صدق می کند که چند روز پیش برای کامشین جان نوشتم! آدم های لات و بی سر و پا فقط در مقابل ی اطاعت و کرنش می کنند که از خودشان لات تر و بی چاک و دهان تر باشد.راستی ... آتش زدن پرچم  و لگدمال ش را هم فراموش نکنیم. باید تا ته ته اش شور حسینی را حفظ کرد و نتایجش را هم پذیرفت.

مشاهده متن کامل ...