به گزارش رواط عمومی موسسه آموزش عالی شایگان فهرست برنامه های اردیبهشت محسن لواسانی به شرح ذیل در مراکز فرهنگی برگزارمیشود یکشنبه 6 اردیبهشت ساعت 18 فرهنگسرای کار 8 اردیبهشت خانه فرهنگ ولی عصر ساعت 10

مشاهده متن کامل ...