دنگ بیماری حاد ویروسی شبیه آنفلوانزای شدید می باشد که پس از گزش پشه های آئدس آلوده به یکی از چهار نوع ویروس دنگ به انسان منتقل میشود راه انتفال بیماری پشه های آئدس پس ازگزش افراد مبتلاآلوده شده ودر گزش های بعدی موجب ابتلاء سایر افراد می گردند علائم بالینی بیماری دنگ denjuedisease ..شروع ناگهانی تب بالا با حداقل دو علامت زیر سردرد شدید.درد پشت کره چشم.درد عضلات خصوصا پشت کمر ومفاصل (تب استخوان شکن نام دیگر بیماری است) تهوع .استفراغ. بزرگی غدد لنفافی. بثورات ماکولوپاپولر. وزیکول های کام وپرخونی اسکلرا علائم آزمایشگاهی شامل کاهش پلاکتها لوپنی .نوتروپنی. افزایش آمینو ترانسقراز سرم می باشد این علائم معمولا 3/7 روز طول می کشد همزمان باکاهش دمای بدن به کمتر از 38 درجه سانتی گراد علائم درد شدید شکمی .استفراغ مداوم. تنفس تند. خونریزی از بینی ولثه . بی اشتهایی .خستگی .ضحف وبی حالی واستفراغ خونی. سیانوز مرکزی .تعریق زیاد وسرد با پوست مرطوب رخ می دهد پس از گذشت 48-24اعت از این علائم در صورتی که اقدام مناسب درمانی انجام نشود منجر به مرگ خواهد شد دلیل آن اقزایش نفوذ پذیری مویرگها. مایعات در فضای بین بافتی .پلورو پریتوان. دیسترس تنفسی وخونریزی شدید وت یب بافتی است. درصورت ایجاد سندرم شوک دنگ 50-40 درصد مرگ ومیر به همراه دارد تعاریف مورد بیماری بیماری دنگ بدون علائم هشدار دهنده تب به همراه حداقل دو علامت زیر ح تهوع واستفراغ راش درداستخوانی ومفاصل کاهش گلبول های سفید تست تورنیکه مثبت ** بیماری دنگ با علائم هشدار دهنده مورد مبتلا به بیماری دنگ بز اساس تعریف بالا به همراه حداقل یکی از موارد زیر درد شکم یا حساسیت در لمس شکم (تندنس) استفراغ دائمی تظاهرات بالینی مایع (آسیت وجود مایع در پلور) خونریزی مخاطی خواب آلودگی .بی قراری بزرگی کبد. بیشتر از 2 سانتیمتر در زیر لبه دنده وجودیافته های آزمایشگاهی افزایش هماتوکریت به همراه کاهش سریع تعداد پلاکت

مشاهده متن کامل ...