باید در برنامه غذایی روزانه همه گروه های غذایی وجود داشته باشد *یک برنامه غذایی باید حداقل در چهار تا پنچ وعده (صبحانه.وسط روز. نهار.عصرانه وشام)تنظیم شود * در برنامه غذایی اگر حجم نان مصرفی در صبح وبرنج درنهارکم وبه ازای هرنفر یک واحد سبزی در صبح ودو واحد سبزی در شام اضافه شود وبه جای کره معمولی کره کنجد در صبحانه قرار داده .حجم روغن مورداستفاده در ظهر وشب کاسته شده وسبزی خوردن وسالاد به این وعده ها افزوده شود .مقدار قند کاهش وماست وشیر کمی افزایش یابد این رژیم علاوه بر تنوع بیشتر متعادل نبز می شود

مشاهده متن کامل ...