حرفی بزن که تو زیر و بم صدات، حرف نگفته ی چشماتو بشنوم! فرقی نمیکنه، که چی میخوای بگی فقط بگو بذار صداتو بشنوم! بشکن سکوتتو تا حس کنم دلم هنوز میتپه هنوزم عاشقم! دس منو بگیر، جرات بده به من، که از نگفته هام چیزی برات بگم ... + آهنگ دنیای آرزو

مشاهده متن کامل ...