با سلام تمامی مربیان که تمایل دارند کلاس های آموزشی استراتژی ذهن . شناخت - قدرت ونحوه کنترل ذهن را بیاموزند میتوانند با تخفیف ویژه دراین کلاس ها بطور گروهی وخصوصی شرکت کنند . با استنادبه تفاهم نامه ای که بین بنده واداره ورزش شهرستان قرچک وصدور حکمی تحت عنوان مسئول سبک تن وروان منعقدگردید بطور دائم . لذا به همین خاطر این مرکز آماده است رس الهی خودرا انجام دهد . باسپاس فراوان علی لطفی.

مشاهده متن کامل ...