سه کلید موفقیت در ورزش سه کلید موفقیت در ورزش، آموزش خوب، تمرین و تکرار خوب، و از همه مهم تر اطمینان به مهارت های خودتان هست. بسیاری از افراد پذیرش نادرستی درباره ی یادگیری تکنیک های جدید دارند. بعضی از مربیان معتقدند که آنها صرفاً باید آن تکنیک جدیدی را به ورزشکاران بیاموزند که ورزشکاران حتماً باید دارای توانایی کاربرد صحیح تکنیک جدید باشند. همینطور بعضی از ورزشکاران نیز معتقدند که آنها باید توانمند در به کارگیری صحیح تکنیک در زمین بازی باشند. "اما این را به خاطر داشته باشید که تغییر در عرض یک شب اتفاق نمی افتد"... زمانی که شما انتظار دارید که تغییر در عرض یک شب اتفاق بیفتد، مانند: یادگیری تکنیک چگونگی پرتاب توپ. شما خودتان را دارید برای ش ت آماده می کنید. ورزشکاران باید تمرین کنند آنچه را که می آموزند تا بتوانند آن را به اجرا بگذارند. پس هر زمان شما چیز جدیدی را می آموزید (یا چیز جدیدی را آموزش می دهید)، آن نیازمند تکرار زیادی است تا یادگیری جدید اتفاق بیافتد. حتی اگر پس از آن ورزشکاران در کاربرد تکنیک جدید و به کار گرفتن آن در زمان رقابت، دچار چالش باشند، این در واقع، زمان توجه به سه کلید موفقیت هست. گاهی اوقات یادگیری، تمرین و تکرار به تنهایی در زمان کوتاهی اتفاق می افتند. اما سومین و مهم ترین کلید موفقیت (که بیشتر ذهنی است) اطمینان ورزشکاران است به مهارت هایشان و آنچه که آنها یاد می گیرند. شما یا بازیکنان شما ممکن است که حضور و تکنیک های برجسته ای داشته باشید، اما باید اطمینان داشته باشید به آنچه که در تمرین برای کاربرد آن در زمان رقابت یاد می گیرید. عدم اطمینان به مهارت های خود، عمده ترین مشکل ورزشکارن است که نمی توانند "در رقابت" تکرارش کنند، "آنچه که آنها به آسانی هر روز در تمرین انجام می دهند". دلیل این عدم اطمینان چیست؟! چندین موانع ذهنی می تواند در ان دخ داشته باشد: - ترس از ش ت - کمال گرایی - انتظارات بالا - تمرکز بر نتایج تا تمرکز بر روند کار ...

مشاهده متن کامل ...