روان شناسی موفقیت در ورزش استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد می کند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و در می یابد که تمرکز کافی را برای انجام رقابت ندارد. این امر مربیان را بر آن داشت که به رشته روانشناسی ورزشی و نقش بخصوص آن در مدیریت استرس ورزشکاران علاقه مند شوند و این علاقه مندی بخصوص در مورد تکنیک هایی بود که سبب کاهش استرس و افزایش تمرکز ورزشکار می شدند. روانشناسی ورزشی یک ابزار بسیار قدرتمند د یروزی یک ورزشکار به حساب می آید و تاکید روز افزونی بر آن می شود. تاکید بر چهار ویژگی ذهنی ورزشکاران اساس این رشته می باشد که در زیر به آنها می پردازیم. تمرکز روان شناسی موفقیت در ورزش یک ویژگی ذهنی است که در آن فرد بر کار خاصی متمرکز شده و تمام ذهن خود را معطوف آن کار و انجام بهینه آن می کند. چنانچه ورزشکاری تمرکز مناسبی نداشته باشد نمی تواند توانایی های خود را به صورت موثر در جهت رسیدن به هدف که همان پیروزی بر حریف می باشد به کار گیرد و نتیجه مناسبی را ب نمی کند. • نوع تمرکز در ورزش های مختلف تفاوت دارد : تمرکز پایدار : در دوهای مسافت ، دوچرخه سواری، تنیس و اسکواش تمرکز لحظه ای و ناگهانی : در کریکت، گلف و رخدادهای میدانی ( دومیدانی ) تمرکز عمیق : در دوهای سرعت و اسکی • مختل کننده های تمرکز ورزشکار می توانند موارد زیر باشد : -اضطراب و افکار منفی ورزشکار و خستگی -رقیب ورزشی وی حین رقابت و صحبت های نابجای مربی حین ورزش یا مسابقه • راه های ب تمرکز: لازم است ورزشکار بر راه های رسیدن به هدف نهایی خود تمرکز کند مثلا چنانچه ژیمناستیک کار می کند لازم است بر مراحل انجام تکنیک های هر حرکتی که می خواهد طی مسابقه انجام دهد تمرکز کند. استفاده از تصویر سازی ذهنی و تصور خود طی انجام آن حرکت در ب این نوع تمرکز بسیار می تواند مفید باشد. ورزشکار می تواند روزهای ...

مشاهده متن کامل ...