در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرماصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرمیک قطره آبم که در شه دریاافتادم و باید بپذیرم که بمیرم[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...