علایم و نشانه های ناتوانی و اختلالات یادگیری ناتوانی یادگیری در ک ن متفاوت است. ممکن است کودکی در خواندن و نوشتن مشکل داشته باشد در حالی که دیگری ریاضی را درک نکند یا کودک دیگری در درک آن چه دیگران می گویند یا حتی ارتباط برقرار ناتوان باشد. مشکلات در ک ن متفاوت است اما تمام آن ها دچار ناتوانی یادگیری هستند. شناسایی ناتوانی های یادگیری آسان نیست زیرا علائم آن متفاوت است و نشانه ای خاص که نشان دهنده این مشکل باشد، وجود ندارد. اگر چه بعضی علائم رایج تر است و اگر شما آن ها را بشناسید، می توانید به مشکل کودک تان آگاه شوید و هر چه زودتر و سریع تر برای بهبود ی اش اقدام کنید. در این جا تعدادی از رایج ترین ناتوانی های یادگیری را آورده ایم. تنها به خاطر داشته باشید حتی ک نی که مبتلا به آن نیستند ممکن است در سنین مختلف آن را تجربه کنند پس زمانی نگران شوید که این ناتوانی ها دائمی شوند طوری که روی مهارت های اصلی کودک تان تاثیر بگذارند.

مشاهده متن کامل ...