این هفته شهرستان ماهنشان به ت حجت ال و المسلمین زاهدی پور شهرستان اقامه شد.حجت ال و المسلمین زاهدی پور در ادامه سلسله مباحث و حجاب ضمن بررسی ادله قرآنی و روایی، حجاب و را مهمترین تأمین کننده سلامت و امنیت اجتماعی معرفی کرده و در نقطه مقابل بی حج را مهمترین عامل وج جامعه از مسیر اصلی و انسانی خود ارزی کرد.رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ماهنشان با استقبال از برخی اقدامات و اظهار نظر نیروی انتظامی مبینی بر حریم خصوصی نبودن خودرو ضمن تأکید بر این که بارزسی از خودرو قانون خاص خود را دارد تأکید کرد: مردم و مسئولان به ویژه قوه قضائیه باید حمایت عملی لازم را از این تصمیم داشته باشند و نیروی انتظامی هم باید در ارتباط با ناهنجارهای فرهنگی به ویژه ا برخورد قاطع با هنجارشکنان داشته باشد.وی در ادامه ضمن حمایت از اقدامات و پیگیری های دلسوزانه نیروی انتظامی در ارتباط با عدم وم ثبت سند خودرو در دفتر اسناد رسمی و حذف هزینه های غیر ضروری از مردم خواست از مراجعه به دفاتراسناد رسمی برای ثبت سند خودرو خودداری کنند. ماهنشان از خدمات آقای ملکی نزادشهردار ماهنشان و همکاران وی تشکر کرد. وی تأکید کرد با وجود برخی محدودیت ها در تخصیص اعتبار یه شهرداری ماهنشان، شهرداری ماهنشان در کنار کاستی های موجود،توفیقات زیادی را داشته است. اگر چه امید می رود با تلاش خودشهردار و حمایت مردم و مسئولان شاهد توفیقات بیشتری باشیم.حجت ال زاهدی پور با اشاره به بیت و سوم تیرماه، سالروز حماسه مردم در کور چشم فتنه و دفاع از حریم ولایت تأکید کرد، این حماسه آزمونی بزرگ بعد از انقلاب ی بود که مردم انقل و ولایتمدار ایران مدال پیروزی در آن را ب و فتتنه گران بی آبرو و بی ارزش را مفتضح و رسوا د.خطیب نمز ماهنشان با گرامیداشت 26 تیر ماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد معتبر ملی را هویت و شناسنامه اسللامیت و جمهوریت نظام معرفی کرده و خدمات ارزشمند این نهاد در طول چهار دهه از عمر انقلاب ی را شناسنا ...

مشاهده متن کامل ...