اطلاعیهبه مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395 اقدام نمایند مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند. منبع: http://manoojanlibrary. /

مشاهده متن کامل ...