پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

طریقه ید هندونه توسط بابام :
درخواست حذف اطلاعات
طریقه ید هندونه توسط بابام : بو هندونه ! پرت و گرفتنش از رو هوا ! وزن با دست ! شمردن خطهای هندونه ! زدن روی هندونه و شنیدن صدای مورد نظر ! نگاه عالمانه به اطرافیان در میوه فروشی ( که آره آقا من این کارم ) یدن هندونه ! آوردن به منزل ! همه رو چنگال به دست جمع ! دست و سوت و جیغ و هورای حضار ! هندونه ! پذیرایی از اهل منزل با هندونه سفید و با طعم خیار ...

مشاهده متن کامل ...
تبریک
درخواست حذف اطلاعات
. لطفا متن زیر را طوری بخوانید که انگار یک وزنه صد کیلویی روی تان قرار گرفته یا درحال زور زدن واسه اجابت مزاج هستید: آره لعنتی تو خیلی پستی بگو بگو من برات چی بودم یه لعنتی ؟ تبریک میگم شما الان یک ر هستید

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.