پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

فطریه
درخواست حذف اطلاعات
سکوت می کنم به اعتبار این دنیا می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد می گویند دارچین عطر خوبی دارداین را فدای دیدنت می کنمکمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است بخند شاهزاده ی رویاها ای آ ین فطریه ی عید منبیا خاطراتمان را به حراج بگذاریمشاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یماندازه اش هر چه باشد مهم نیست

مشاهده متن کامل ...
بغض
درخواست حذف اطلاعات
به تمام روزهای قشنگت قسممن آمدمکنار شومینه اتسردم شده بودیادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختیروزهای تلخ زندگی بیادم آمدبغض گلویم را مهمانی میکردتو سرفه می کردیو من خواب چشمهایت را می دیدمبیدار که شدمتو مرده بودی و منخودم را کفن می ...

مشاهده متن کامل ...
پل های چوبی
درخواست حذف اطلاعات
باورهایم را خاک می کنمیادگاری که ناخواسته به ارث بردمنمی خواهم میراث من باشدپل هایی که از چوب برایم ساختنداین جاده به آ نمی رسدمگر از نو بسازیم را کنار بزنیم ورها کنیم بال کبوتر راو در آ بکاریم همان چیزیکه در آغاز به دنبالش بودیم...

مشاهده متن کامل ...
حروف سرطانی
درخواست حذف اطلاعات
یک روز دلتنگ تمام دنیا می شوم کاش می توانستم خیلی بنویسم خیلی حرف دارم بیشتر از حروف سرطانی وقتی نمی توانم با ی حرف بزنم واژه ها در دهانم بو می کنند تاول می زند بدنم و کلمه کلمه چرکین می شوم مثل حروف اضافه ی جامعه داشت یادم می رفت باید برگردم سر کوچه بروم نانوایی جواد گونه نوبت را رعایت نمی کنم بیچاره مادرم نمی داند این نان سهم او نیست! به خواب می روم صبح می شود چای می ریزد صدایم بلند میشود کم رنگ است مادر ! دلش سلطان می شود آهسته می گوید: چای خشک تمام کرده ایم...

مشاهده متن کامل ...
پل های چوبی
درخواست حذف اطلاعات
باورهایم را خاک می کنم یادگاری که ناخواسته به ارث بردم نمی خواهم میراث من باشد پل هایی که از چوب برایم ساختند این جاده به آ نمی رسد مگر از نو بسازیم را کنار بزنیم ورها کنیم بال کبوتر را و در آ بکاریم همان چیزی که در آغاز به دنبالش بودیم...

مشاهده متن کامل ...
کودکی هایم
درخواست حذف اطلاعات
کودکی هایم را صدا جوابم داد : وای چقدر بزرگ شده ای ! حتماخسته ای ؟گفتم : نه دلم برایت تنگ شده است خندید و گفت:برایم اسباب بازی هایی را که دوست داشتم ن یدند. به جای کارتون ،کارتن دیدم... جلوی دهانش را گرفتم گفتم بس است من هم مقصرم دستی بر موهایش کشیدم و با ناراحتی رفت .

مشاهده متن کامل ...
نفس
درخواست حذف اطلاعات
بد و خوب من برای تو چه فرقی دارد وقتی سراغم را نمی گیری! قول دادی همسایه خاطراتم شوی ببین چه بر سرم آمده است! تاریخ تولدم شدی " تبریک " کدام کادو بوی تو می دهد؟ درگیر تمام لحظه های ندیدنت هستم کمی برایم وقت بگذار با خودت نزد من بیا تا برایت از دلتنگی هایم حرف بزنم به آیینه که نگاه می کنم تو را می بینم باورم نمی شود روزهای اول صدایم میکردی ...نفس خوب یادت هس ت؟

مشاهده متن کامل ...
روزهای تلخ
درخواست حذف اطلاعات
به تمام روزهای قشنگت قسممن آمدمکنار شومینه اتسردم شده بودیادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختیروزهای تلخ زندگی بیادم آمدبغض گلویم را مهمانی میکردتو سرفه می کردیو من خواب چشمهایت را می دیدمبیدار که شدمتو مرده بودی و منخودم را کفن می ...

مشاهده متن کامل ...
آ ین فطریه
درخواست حذف اطلاعات
سکوت می کنم به اعتبار این دنیا می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد می گویند دارچین عطر خوبی دارد این را فدای دیدنت می کنم کمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است بخند شاهزاده ی رویاها ای آ ین فطریه ی عید من بیا خاطراتمان را به حراج بگذاریم شاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یم اندازه اش هر چه باشد مهم نیست

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
گزارش مصور عملیات تعمیرات ساختمانی پایگاه میثم خالدآباد عدم ثبت افزایش میلیون دلاری سرمایه صندوق های ضمانت صادرات ایران تمرین سرماخورد سرما خیلی خفیف شرایط تمرین کنید سرماخورد خفیف باعث می شود سرما خورده دوست ندارید شهید م ع حرم داریم تعداد کل به هزار رسیده است خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان یادداشت دویست و چهارده جواب معمای10تومن قرض کارت گرافیک gtx 750 ti gaming oc بایوستار با گارانتی سایبر وارد بازار شد ac an qanatlar m پاو وینت تناسب ریاضی کلاس پنجم هتل آپارتمان دو خوابه قدیمی ترین عطر و ادکلن دنیا با قدمت 4000 سال پیمان پرداخت مبلغ حساب مالیات صورت صورت وضعیت پیمان شماره مشمول مالیات مؤسسات پیمانکاری حساب پیمان سازمان تامین اجتماعی شرکت پیمانک انشا برای از کوزه همان برون تراود ک در اوست چگونه پروانه مربیگری روبیک بگیریم من به عنوان یه بازدید کننده شرکت طراحی داخلی آوگون خلاصه کتاب تحلیل رفتار متقابل ون جونز ترجمه بهمن دادگستر نشر دایره سریال عشق اجاره ای قسمت آ و داستان تمام قسمت ها کولبران بار دیگر گرفتار سقوط بهمن شدند اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموز نام دانش آموز را به
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.