علی رغم آنکه رئیس جمهور می گوید نیروهای یی در آینده نزدیک را ترک خواهند کرد، ولی عهد عربستان سعودی گفت که نیروهای یی باید در باقی بمانند.

مشاهده متن کامل ...