گمانه زنی ها درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال 97 در حالی از سوی کارشناسان مطرح شد که بحران بازار ارز در پایان سال 96، پیش بینی های مثبت و منفی تمام کارشناسان اقتصادی را به چالش کشید.

مشاهده متن کامل ...