همین طور جنازه بود که روی زمین افتاده بود. دوست نداشتم این صحنه ها را ببینم. اما باید دنبال برادرانم می گشتم. هر شهیدی را که می دیدم یاد حضرت زینب(س) می افتادم.

مشاهده متن کامل ...