علیرضا بیگی مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی ت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد.

مشاهده متن کامل ...