مجتمع باغ جنت ساخته شد ولی پس از افتتاح هر بخش آن به مجموعه های خصوصی و تی اجاره داده شد و تقریباً حق جانبازان و ایثارگران در این مجموعه به صورتی که باید، رعایت نشده است.

مشاهده متن کامل ...