پوری حسینی با رد همه اتهامات، می گوید ریاست در سازمان خصوصی سازی در ت « » هیچ ارتباطی با ریاست او در ستاد انتخاباتی در انتخابات 92 و 96 ندارد.

مشاهده متن کامل ...