یک فاز از سه فاز شهرک حمل و نقل تهران در حالی روز گذشته توسط راه و شهرسازی افتتاح شد که در بخش ساختمان شرکت ها حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حتی مسیرهای داخل شهرک هم هنوز خاکی است.

مشاهده متن کامل ...