تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر وم استقرار هر چه سریعتر سامانه جامع تسهیلات عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر وم استقرار هر چه سریعتر سامانه جامع تسهیلات تاکید کرد.

مشاهده متن کامل ...