بانک ملی ایران برای طراحی و معرفی «اپلیکیشن بله» درجه «فا » چهارمین جشنواره تبلیغات ایران را از آن خود کرد.

مشاهده متن کامل ...