صبح امروز جمعی از هنرمندان و موسیقی دانان ترکیه اجتماع عظیمی را جهت مخالفت با اردوغان ترتیب دادند.

مشاهده متن کامل ...