نزدیک به ۴۹۴ هزار تن از شهروندان در بخش غربی موصل همچنان در محاصره تروریست ها هستند و در صورت خارج شدن از منطقه هدف گلوله تروریست ها قرار می گیرند.

مشاهده متن کامل ...