تحلیل | رضا سراج: ۴ عامل ایجاد آشوب های اخیررضا سراج، ۴ عامل بستر اجتماعی، شتاب دهنده رسانه ای، محرک های اقتصادی و طراحی امنیتی را عامل اصلی ایجاد آشوب های اخیر در کشور می داند.به گزارش گروه  خبرگزاری تسنیم، رضا سراج عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل راهبردی در یادداشتی با عنوان تأملی بر ریشه ها و عوامل بروز آشوب های اخیر نوشت:در تحلیل آشوب های اخیر تاکنون دیدگاه های مختلفی از سوی صاحب نظران و تحلیل گران ارائه شده است، اما می توان در یک نگاه جامع و راهبردی به 4 عامل بستر اجتماعیزیر،شتاب دهنده رسانه ای،محرک های اقتصادی- ، طراحی راهبردی- امنیتی به عنوان ریشه ها و عوامل بروز و ظهور آن اشاره کرد: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...