سرمایه گذاری در ناشناخته ترین صنایع نظامی جهان/تولیدکنندگان گمنام اسلحه در کانون توجه اعراب حاشیه خلیج فارس/ از اسپانسری موشک بالستیک در اوکراین تا تولید مشترک بمب هدایت شونده آفریقایی+ع در تابستان 2016، برخی رسانه های اوکراینی اعلام د کار روی تولید یک موشک بالستیک ادامه داشته و هزینه تحقیق توسط یک مشتری نامشخص خارجی پرداخت شده، اما به زودی مشخص شد که این مشتری، سعودی است.به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، پس از فروپاشی شوروی سابق و از بین رفتن بسیاری از مرزبندی های در جهان ، بازار ید و فروش سلاح نیز تغییرات زیادی پیدا کرد چراکه تکنولوژی ساخت سلاح ها خصوصا از سمت شرق در برخی از کشورها پخش شده و از طرف دیگر کشورهای یدار نیز با فروشندگان جدیدی رو به رو شدند. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سالهای اخیر به دنبال برخی از این بازارهای جدید و تولیدکنندگان کمتر شناخته شده، رفته اند و در این مناطق یا حجم سلاح زیادی را یداری کرده یا حتی با این کشورها دست به توسعه مشترک پروژه های نظامی زده اند.این رفتار جدید، علاوه بر اینکه امکان رصد و بررسی کمتری توسط نهادهای بین المللی و نسبتا مستقل دارد، از بازتاب و پوشش رسانه ای حاکم در کشورهای بزرگ و مشهور نیز دور بوده و در عین حال، احتمال تکرار فشارهای احزاب مخالف در کشورهایی چون انگلیس یا کانادا را نیز بسیار کمتر خواهد کرد. در ادامه نگاهی به برخی از این کشورها و تولیداتی که برای امارات و عربستان انجام داده اند، خواهیم داشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...