شده بچه شما یا برادرتان بیاید کنار شما و حرف بزند و اصلا نفهمید چه می گوید؟ بله! این برای این است که ادبیات نسل جدید را نمی دانیم. مطلب پیش روی شما چند کلمه از این ادبیات جدید است. برای مطالعه بیشتر توصیه می کنم حتما این چند کتاب نوشته شده را تهیه بخوانید تا بتوانید بفهمید فرزند دلبندتان چه می گوید. به موارد ذیل توجه کنید: فطیر : خیلی یعنی خیلی زیاد یعنی اونقدر که نشه فکرش را کرد گرخید : ترسیدن یعنی کپ یعنی کم آوردن یعنی قافیه رو باختن آجر : یعنی سیب زمینی! یعنی 1000کیلومتر اون طرف تر از بی احساسی

مشاهده متن کامل ...