کتاب شبهای پیشاور شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع گفتار سلطان الواعظین و مناظره با علمای اهل سنت زمان خویشسرشناسه : سلطان الواعظین ، محمد، ? 1276 - 1350 عنوان و نام پدیدآور : پیشاور / سلطان الواعظین ؛ تصحیح و ویرایش محمدباقر احمدی.مشخصات نشر : قم: آل طه ، 1388 عناوین اصلی کتابسادات منسوب به (صلى الله علیه وآله) هستند یا المؤمنین(علیه السلام)؟جمع بین ها برخلاف سنت است؟چرا على(علیه السلام) وصیت کرد قبرش پنهان بماند؟قدمت شیعه از زمان پیغمبر گرامى (صلى الله علیه وآله)دلایل توجه ویژه ى ایرانیان به تشیعمحمد(صلى الله علیه وآله) و على(علیه السلام) از دیدگاه شیعیان به ویژه ایرانیانشیعیان و دلایل گفتن سلام و صلوات بر معصومین و انشیعیان چند گروه اند و کدام یک از آنها حق است؟صحیح بخارى و صحیح مسلم در نگاه شیعهطلب حاجت از ان (و از غیر خدا) و نذر براى شرک نیست؟بوسیدن ضریح ائمه و خواندن زیارت در حرم اننظریه ى علماى اهل سنت درباره ى تبرّک، مس منبر و قبر و صالحاندلایل زیارت اموات و پیشوایان و دعا براى آن هانخستین ى که از زیارت قبر جلوگیرى کرددلایل کفر یزید و لعن بر اوتفاوت ان شیعه با ائمه بقیه مذاهب ى ت از اصول دین است یا فروع دین؟مراتب نبوت از دیدگاه شیعیانمنزلت و مقام على(علیه السلام) در مقایسه با سایر انباز بودن درهاى مسجد براى ابوبکر یا المؤمنیندلایل بیعت ن امت و صحابه با على(علیه السلام) بعد از وفات (صلى الله علیه وآله) در کجا و چه زمانى على(علیه السلام) را به جانشینى خود برگزید؟ایمان على(علیه السلام) تحقیقى بود یا تقلیدى؟چرا شیعیان به سه شرط انتخاب خلیفه گردن نمى نهند؟على(علیه السلام) فاروق و جداکننده ى حق و باطلبهشت پاداش محبّ على(علیه السلام) و گریه کننده بر حسین(علیه السلام)دلایل قیام حسین(علیه السلام)فواید زیارت قبور ائمه و دیگراندلایل برترى على(علیه السلام) بردیگر انبیا ت و خلافت منحصر به دوازده معصوم است، چرا؟علت اشتهار مذهب شیعه ى اثنى عشرى به مذهب جعفرىان ...

مشاهده متن کامل ...