با رعایت این نکات می توانید مدیر خوبی روی رفتارهای خود باشید و زندگی خوبی برای خودتان درست کنید. 1. یک مدیر زمان منضبط شویدهر هفته تقریبا شامل 168 ساعت می شود. این تعداد ساعت بدون تردید زمان زیادی را برای دستی به هر نوع هدف یا تحقق هر نوع آرزویی فراهم می کند. هر روز صبح چند دقیقه را به برنامه ریزی روزتان اختصاص دهید. برنامه ریزی تان را حول اولویت هایتان شکل دهید و ذهن خود را نه تنها بر کارهای فوری و مهم، بلکه بر کارهایی که چندان فوری نیستند اما در عین حال مهم هستند (کارهایی که منافع بلندمدت و پایداری به بار آورده و مست م ممارست، طراحی استراتژیک، توسعه روابط و آموزش حرفه ای است) متمرکز کنید چرا که این قبیل کارها بیشترین فرصت را برای پیشرفت فردی و حرفه ای بدست می دهند. هرگز اجازه ندهید اموری که حائز بیشترین اهمیت ممکن هستند قربانی امور کم اهمیت شوند. 2. روزتان را به خوبی شروع کنیدقبل از اینکه هر روز صبح از رختخواب بیرون بیایید، دعا بخوانید و از خداوند برای روزتان و همه ی چیزهای مثبتی که خواهید دید و به دست خواهید آورد تشکر کنید. برای ساختن بهترین روز زندگیتان آگاهانه تصمیم بگیرید و با انواع لذت ها، موفقیت ها و سرگرمی ها با آن مواجه شوید. اگر شما به این چیزهای خوب اعتماد داشته باشید، مطمئنا اتفاق خواهد افتاد. یک راز بی انتها و همیشگی برای موفقیت در زندگی این است که هر روز به گونه ای زندگی کنید که گویا آ ین روز زندگی شماست. 3. سعی کنید در طول روز شوخ طبع باشیدشوخ طبعی نه تنها از نقطه نظر جسمی مفید است. بلکه سبب از بین رفتن تنش حاصل از اوضاع سخت گشته و هر جا که باشید جو فوق العاده ای را در اطرافتان به وجود می آورد. 4. با افراد متمرکز و مثبت ش نشست و برخاست کنید انی که همواره برایتان آموزنده بوده و هرگز انرژی ارزشمند شما را با شکوه و شکایت یا نگرش های بی روح و مل آور به تحلیل نمی برند. در اثر توسعه ی روابطمان با افراد مصمم به پیشرفت فردی و با روحیه، انرژی، انگیزه و سطح ...

مشاهده متن کامل ...