دروغ : بعدا باهات تماس می گیرم معنی : دیگه هیچ وقت منو نمی بینی دروغ : تو قسمتی از وجود منی- نمی دونی تا چه اندازه دوستت دارم معنی : تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میزارمت کنار دروغ : اون دختر هیچ تیریپی با من نداره – ما فقط دوست معمولی هستیم معنی : عاشقشم دروغ : من ترو برای وجود خودت دوست دارم معنی : من فقط دنبال ….. هستم دروغ : آ این هفته با دوستام داریم میریم کوه معنی : داریم میریم دختر بازی. دروغ : می تونی ۵ هزار تومن بهم قرض بدی؟ تا آ هفته بهت برمیگردونم معنی : پولتو ببوس و باهاش خداحافظی کن. این هم شاید بزرگترین دروغی باشد که تا بحال گفته شده: دروغ : قول میدم تا زمانیکه مرگ مارو از هم جدا نکرده عاشقت باشم، باهات صادق باشم و ازت نگهداری کنم معنی : ازت میخوام لباسامو بشوری، خونمو تمیز کنی، غذا برام بپزی، وقتی مریض میشم ازم پرستاری کنی، از بچه هام مراقبت کنی، به دوستام و خـانوادم سـرویـس بدی . هر وقت بخوام میـرم با دوسـتــام و دخـتـرای دیـگـه گـردش، هیچوقت پول بـهت نمی دم و هیچ کلمه خوشـحال کنـنده ای بـهت نخواهم گفت و هیچ کاری که برای تو جالب باشه انجام نخواهم داد!

مشاهده متن کامل ...