سعی کنید هرروز لباسهایتان را آپگرید کنید داشتن موبایل شیک و جدید خیلی مهم است برای موبایلتان چند جلد ب ید تا بتوانید موبایلتان را به سادگی با لباستان هماهنگ کنید مدل مو خیلی مهم است هرچه در این زمینه هزینه کنید باز هم کم است هر روز چند کلمه جدید از دیکشنری است اج کنید تا به هنگام نیاز به کار بگیرید اگر با ی قرار میگذارید با نیم ساعت تاخیر به سر قرار بروید و از خیابانهای شلوغ گله کنید مکالمات تلفنی خود را به چند ثانیه خلاصه کنید. خانومها بیشتر تمرین کنند در میهمانی چای را با قند نخورید بلکه با نوک قاشق کمی شکر ریخته و فقط دو بار به هم بزنید چای را به یکباره نخورید بلکه یک کم چای بخورید چند کلمه حرف بزنید کمی چای کمی حرف ….. و یوگا ورزش با کلاسی است حتما این ورزش را یاد بگیرید هنگامی که کرایه میدهید هیچ وقت پول د ندهید حتی المقدور تراول یا بیست هزار ریالی بدهید هر روز یک رو مه به زبان انگلیسی یده و هر کجا میروید همراهتان ببرید به کلاسهای آموزش موسیقی رفته و همیشه کیف گیتار به دوشتان بیاندازید همیشه چوب اسکی و چوب گلف را در ماشینتان داشته باشید در رستوران یا در میهمانی نصف کباب تان را میل نکرده و در بشقاب دست نخورده باقی بگذارید

مشاهده متن کامل ...